išželti

išžélti, ìšželia, išžė́lė intr. 1. Q257, R204, 271, N, KI158,633, K, Š, ŠT241, Rtr, NdŽ, išaugti, augant išlįsti: Iš vidaus kelmo išžė́lė atžala J. Kur obelų atažalos išžėlę, tai duota duota, suryta kiškių Klt. Išžel̃s žalia žolužėlė po mano staklelių JV982. Vienuokart, rodydamas pagonams tikrybę tikėjimo, inbedęs žemėn sausą lazdą ir maldomis ją bežiūrint išsproginęs, ir šakos iš jo išžėlę A.Baran. Apleistose trobose žolės pro langus išžėlė S.Dauk. Septynios pilnos ir dailios varpos išžėlusios iš vieno šiaudo Skv1Moz41,5. Mes verti būtumbim, kad tu mums neg vienos žolelės neduotumbei iš žemės išželti brš. Kai brolelis kuolą kals, – ant rytojaus jis išžels, tada mažu, motinėle, aš pas tave sugrįšiu LTR(Mrj). | prk.: Ant šio išsvilusio po kalnus lydimo teip daug širdy ìšželia ramaus atminimo A.Baran.sudygti: Ilgai lijo, ir rugiai išžė́lė Zp. In pavasarį bulbės būna išžė́lę, išauga želkai . Avižom užpilta sula gražiai ìšželia, skani būna Krkš.paaugti: Išžel̃s žolė, bus gyvis kur ganyt LzŽ. 2. užaugti žole: Dirvos išžėlusios traškės arant, o dabar su plūgu riekte rieka Plng. Daba jau yr visi keleliai išžė́lę užbuvę Klk. \ želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; paželti; perželti; pieželti; praželti; priželti; suželti; užželti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apželti — apželti, àpželia, apžėlė 1. intr. SD112, SD201, R, R70,374, MŽ, MŽ93,502, MŽ213, Sut, I, M, LL110, L, ŠT353, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, OGLII331 pasidaryti apdengtam kuo augančiu, žaliuojančiu: Pieva gerai apžėlusi K. Pievos su krūmais yra apžėlusios N.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atželti — atželti, àtželia, atžėlė intr. 1. Q622, R, R401, MŽ, MŽ540, D.Pošk, Sut, N, K, J, M, L, Rtr, Š, DŽ, NdŽ, KŽ atsigauti, vėl suželti: Atželia kaip atvašos CII300, B. Ataželiu SD215. Žieminės [gėlės] atžėlė, o tiej (jurginai) ir sušalo Kpč. Iškerti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išželdinti — išželdinti; N caus. išželti 1: Žemė teišželdina žaliuojančias žoles Skv1Moz1,11. želdinti; apželdinti; atželdinti; įželdinti; išželdinti; paželdinti; priželdinti; suželdinti; užželdinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išžėlimas — išžėlìmas sm. (2) KI633, NdŽ → išželti 1: Šeimininkas kalbą palaiko atsimindamas apie kelio šlapumą, apie išžėlimą šiemet rugių M. Katk. žėlimas; apžėlimas; atžėlimas; įžėlimas; išžėlimas; pažėlimas; peržėlimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuželti — nuželti, nùželia, nužėlė intr. Š apaugti: Nužėlė kapai, nė[ra] kam taisyti Pp. Be švendrynų ir viksvomis nužėlusių plotų, nieko geresnio nesimato M.Katil. Pusė kalno pušimis apaugusi, o kita pusė alksniais nužėlusi rš. ║ apaugti plaukais: Ta nė… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paželti — paželti, pàželia, pažėlė intr. 1. S.Dauk, Sut, KI87, K, DŽ, NdŽ, KŽ, Eig kiek paaugti: Jei dar atolo pažel̃s, bus kuoj karvukę šert DrskŽ. Atolas pažėlė, nupjausma, būs šieno Rdn. Po lietui pažėlė žolės Klt. Sako, lanko[je] žolės yra, pažėlusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perželti — intr., tr. KI324, Rtr, KŽ; Sut, parželti; M 1. peraugti, per daug suaugti: Peržėlusi roputė K. Atolų prižėlė paržėlė, nešienaujas, ko lauka? Rdn. Palijo, šil̃ta ir žolė peržėlė žolę Drsk. Daržas jau paržėlė Ėr. Katrie pasėjo anksti rugius, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pieželti — pieželti, piẽželia, piežėlė (dial.) KlbIX67(Prk) žr. priželti 2: Mano runkeliai pyžėlė, išutinėti neita Klp. Upės dugnas pyžels stambioms žolėms Sg. želti; apželti; atželti; įželti; išželti; nuželti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praželti — praželti, pràželia, pražėlė 1. intr. N, NdŽ pradėti želti: Pieva jau pražėlė, t. y. pradėjo želti J. ║ pradėti želti plaukams, plunksnoms: Mokintinis galėjo turėti aplink dvidešimtį metų, nes jo barzda ir ūsai jau gerai buvo pražėlę Vrp1889,51.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • priželti — priželti, prìželia, prižėlė intr. 1. K, L, Rtr, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1 daug priaugti: Miškas buvo nukirstas, o tę prižėlė krūmų Jdp. Atoluko prìželia rudenin, karvaitėmi geriau Drsk. Žolės prižėlę, ė avys bliauna i neėda Ck. Kad prižėlė alksnynų, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.